IT-Säkerhet och informationssäkerhet för privatpersoner och företag

I takt med att vi utökar vår arsenal av tekniska produkter som ansluts till webben och/eller interna nätverk, ökar också det potentiella säkerhetshotet. Det finns en rad olika IT-säkerhetsproblem och frågor kring informationssäkerhet som ständigt är på tapeten. Men på senare år är det dock våra smarta enheter och det sakernas internet som dessa är anslutna till som har varit allra mest högaktuella. Men vad kan man då göra för att öka sin säkerhet som privatperson eller företag?