WiFi nätverk hemma

– WiFi nätverk hemma som fungerar helt problemfritt, så du slipper ha ett långsamt WiFi! Våra nätverkstekniker har minst 10 års erfarenhet.

– Få hjälp med rätt nätverksutrustning, samt dragning av nätverkskabel om så behövs.

– Hjälp för dig som privatperson och företagare med sitt WiFi nätverk hemma eller på företaget.

Boka tid och få en offert på ett stabilt WiFi nätverk hemma som alltid fungerar.

08 400 117 26
Kontakt@mindatorsupport.se