Rädda bilder som blivit raderade

Har olyckan varit framme och du tappat alla dokument, bokföring, bilder eller andra filtyper?

Vi hjälper dig med data räddning till fasta priser. Våra tekniker hjälper dig och har minst 10 års erfarenhet.

Vi arbetar inom hela Stockholms län med att rädda bilder och traditionell datahjälp.

Välkommen att boka tid, eller ringa/mejla vid frågor.

08 400 117 26
Kontakt@mindatorsupport.se