Förlänga WiFi utomhus

Förlänga WiFi utomhus är våra nätverkstekniker på Min Datorsupport proffs på. Vi får ofta förfrågan om möjligheten till bättre WiFi utomhus på sin tomt eller vid sitt företags utomhusytor. Speciella tekniker och utrustning används för detta. Det är dock viktigt att skapa stabilitet i nätverket, så du inte får tapp (avbrott i nätverket). Vi hjälper dig med detta så du slipper nätverksproblem och får ett stabilt WiFi både inomhus och utomhus.

Boka tid och få hjälpa att förlänga WiFi utomhus eller inomhus. Ring eller mejla vid frågor.

08 400 117 26
Kontakt@mindatorsupport.se