Förlänga WiFi utomhus

Våra nätverkstekniker på Min Datorsupport får ofta förfrågan om möjligheten till bättre WiFi utomhus på sin tomt eller vid sitt företags utomhusytor. Speciella tekniker och utrustning används för detta. Det är dock viktigt att skapa stabilitet i nätverket, så du inte får tapp (avbrott i nätverket). Vi hjälper dig med detta så du slipper nätverksproblem och får ett stabilt WiFi både inomhus och utomhus.