ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE VID UPPDRAG UTFÖRDA AV MIN DATORSUPPORT SVERIGE AB
Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
Bolagsnummer: 559041-6276

 
 
GDPR - Hemsida
Länk till information om GDPR.

GDPR - Information till registrerad kund som är fysisk person
Länk till information för dig som är registrerad kund som fysisk person.

GDPR - Information till registrerad kund som är juridisk person.
Länk till information för dig som är registrerad kund som juridisk person.

SERVICEAVTAL - Information till kund som har ett serviceavtal gällande datanätverk.
Länk till information för dig som har ett serviceavtal gällande datanätverk.

RUT-Avdrag

Rutavdraget från 1 augusti 2016 gäller även för IT-Tjänster
De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

 • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.
 • Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.
 • Kunden ansvarar själv för att han/hon har rätt till avdrag gällande RUT för IT-tjänster. Har kunden inte rätt till RUT kommer kunden få betala hela kostnaden för arbetet som utförts.

RUT arbete gäller EJ:

 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Villkor vid RUT-Avdrag

 • Som kund ansvarar du själv för att du har rätt till avdrag gällande RUT för IT-tjänster. Enligt skatteverkets regler har du möjlighet att dra av 50% på arbetskostnaden för IT-Support upp till 25.000 kr per år för dig under 65 år och 50.000 kr per år för dig över 65 år. Har du som kund inte rätt till RUT-avdrag genom att beloppsgränserna överskrids, eller av annan anledning, kommer du få betala hela kostnaden för det utförda arbetet.
 • Länk till Skatteverkets information om RUT-avdrag.

Övriga avtalsvillkor

Felsökning & Önskemål

 • Min Datorsupport Sverige AB erbjuder dig som privatperson och småföretagare kostnadsfri felsökning och konsultation av din utrustning, vid ett förstabesök. När du är befintlig kund betalar du vanlig taxa eller får ett fast pris för varje besök.
 • Felsökningen sker vid ett kostnadsfritt besök (ett tillfälle) hos kunden inom en fyramilsradie i Storstockholm.
 • Felsökningen är kostnadsfri om man väljer att inte genomföra någon åtgärd. Annars debiteras också den tiden inklusive restid vid påbörjat arbete. Minimipriset för ett besök och åtgärd när ni tackat ja är 2 000 SEK inkl. moms.
 • Avbokning av besök för felsökning skall göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport Sverige AB rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
 • Min Datorsupport Sverige AB har rätt att tacka nej till att genomföra en felsökning av kundens utrustning, även om mötet är bokat. Min Datorsupport Sverige AB kommer avboka mötet och ange en anledning.

 Priser

 • Min Datorsupport Sverige AB kommer ge dig ett fast pris efter vår felsökning/konsul-tation för att åtgärda felen/önskemålen har med er utrustning. Det är då upp till dig att välja om du vill att vi ska åtgärda dem efter det pris vi ger dig.
 • När arbetsinsatsen är omfattande eller svår att beräkna använder vi oss av timdebitering.
 • Avbokning av besök för felsökning ska göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport Sverige AB rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
 • Minimipriset för ett besök och åtgärd när ni tackat ja är 2 000 SEK inkl. moms oavsett om fast pris eller timdebitering tillämpas. Utöver arbetskostnaden tillkommer nödvändiga

Garanti Mjukvara

 • Vi som företag erbjuder alltid 100% Nöjd Kund Garanti på arbetet vi genomför. Det innebär att kunden inte behöver betala någonting för vårt besök om vi, efter påbörjat uppdrag, inte lyckas åtgärda något alls av de fel eller problem som uppdraget avser.
 • Vi har dock inte möjlighet att lämna funktionsgaranti på det arbete vi utför vid mjukvaruåtgärder, då exempelvis en automatisk uppdatering av din PC eller Mac kan förändra det vi hjälpt er med och är något vi inte kan påverka eller ansvara för.

 Garanti Hårdvara

 • Då kunden köper datorer och andra hårdvaror tillämpar Min Datorsupport Sverige AB samma garantivillkor som dess egna tillverkare/återförsäljare tillämpar vid inköp. Det innebär att Min Datorsupport Sverige AB kommer att åtgärda fel eller leverera ny vara endast under förutsättningen att vi kan utnyttja ett garantiåtagande från egen tillverkare/leverantör.
 • Under ovannämnda förutsättning erbjuder sig Min Datorsupport Sverige AB att kostnadsfritt hämta och köra tillbaka utrustning som kunden köpt av oss vid garantiärenden för hårdvara.
 •  Din faktura tillsammans med kvitto på betalning gäller som bevis på inköp av hårdvaruprodukter du har köpt av oss.
 • Om det krävs installationsarbete av mjukvara, eller om en hårdvara måste repareras utan att ett garantiärende föreligger, tillkommer en kostnad för detta.

Begränsning av skadeståndsansvar

 • Min Datorsupport Sverige AB´s skadeståndsansvar för fel, dröjsmål och skada på egendom enligt Konsumenttjänstlagen (1985:716) ska inte omfatta förlust i näringsverksamhet.

Öppet köp och ångerrätt

 • Min Datorsupport Sverige AB erbjuder ej öppet köp eller någon form av ångerrätt.

Betalning, påminnelseavgifter och ränta

 • Betalning enligt utställd faktura ska erläggas inom 10 dagar från fakturans datum. Vid utebliven betalning skickar Min Datorsupport Sverige AB påminnelsebrev och debiterar påminnelseavgift enligt inkassolagen, för närvarande 60 kr. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta motsvarande Riksbankens referensränta (lägst 0%) plus 12% från förfallodagen.