ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE VID UPPDRAG UTFÖRDA AV MIN DATORSUPPORT SVERIGE AB
(nedan Min Datorsupport)
Formella uppgifter
Verksamhetsadress: Warfvinges väg 31, 112 51 Stockholm
Org.nummer: 559041-6276
Godkänd för F-skatt

GDPR – Hemsida
Länk till information om GDPR.

GDPR – Information till registrerad kund som är fysisk person
Länk till information för dig som är registrerad kund som fysisk person.

GDPR – Information till registrerad kund som är juridisk person.
Länk till information för dig som är registrerad kund som juridisk person.

SERVICEAVTAL – Information till kund som har träffat ett serviceavtal gällande datanätverk och/eller övervakningsutrustning.
Länk till information för dig som har ett serviceavtal gällande datanätverk.

RUT-Avdrag för privatpersoner

Rutavdraget från 1 augusti 2016 gäller även för IT-Tjänster
De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

 • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner, nätverk och spelkonsoler mm.
 • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.
 • Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.
 • Kunden ansvarar själv för att han/hon har rätt till avdrag gällande RUT för IT-tjänster. Har kunden inte rätt till RUT kommer kunden få betala hela kostnaden för arbetet som utförts.

RUT arbete gäller EJ:

 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Villkor vid RUT-Avdrag

 • Som kund ansvarar du själv för att du har rätt till avdrag gällande RUT för IT-tjänster. Enligt skatteverkets regler har du möjlighet att dra av 50% på arbetskostnaden för IT-Support vid besök i din bostad. Maxbeloppet är 75.000 kr per år för dig som är 18 år eller äldre. Har du som kund inte rätt till RUT-avdrag genom att beloppsgränserna överskrids, eller av annan anledning, kommer du få betala hela kostnaden för det utförda arbetet.
 • Som kund måste du själv hålla dig uppdaterad om utfört uppdrag omfattas av RUT-avdrag. Se länk till Skatteverkets information om RUT-avdrag.

Övriga avtalsvillkor

Felsökning eller konsultation för dig som kund

  • Min Datorsupport erbjuder dig eller ditt företag felsökning av eller konsultation vad gäller din utrustning. Vi är en helhetsleverantör inom IT och hjälper dig med det mesta: datorservice, outlook support, installera nätverk i huset eller på företaget, samt förstärka mobilsignalen om du har en dålig mobiltäckning mm.
  • Felsökning eller konsultation sker vid ett besök hos kunden inom en fyramilsradie inom Stockholms län, räknat från Min Datorsupports kontor.
  • Felsökning eller konsultationen debiteras kunden, även om kunden inte väljer att genomföra någon föreslagen åtgärd.
  • Avbokning av besök för felsökning eller konsultation skall göras senast 24 timmar före avtalad tid för besök. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport rätt att fakturera antalet timmar som bokats, inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
  • Min Datorsupport har rätt att tacka nej till att genomföra en felsökning av kundens utrustning eller lämna en konsultation, även om mötet är bokat.
  • Många gånger kan vi erbjuda fasta priser, prata med din tekniker kring detta.

Priser

  • Minimipriset för besök och åtgärd för våra IT-tekniker och nätverkstekniker är 2 timmar jämte lagstadgad mervärdesskatt 25 procent ,oavsett om fast pris eller om timdebitering tillämpas. Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material och resekostnader. Timdebitering för privatpersoner är 800 kr per timme efter RUT. För företag är debiteringen 1280 kr exkl. moms per timme.
  • Vid installation av nätverkskabel och nätverksuttag mm. via våra installatörer så debiteras 575 kr i timmen efter RUT för privatpersoner. För företag 920 kr i timmen exkl. moms. Minimidebitering per installatör och besök är 2 timmar. Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material och resekostnader.
  • Vid installationshjälp med en av våra elektriker debiteras 805 kr i timmen efter ROT för privatpersoner. För företag 920 kr i timmen exkl. moms. Minimidebitering per installatör och besök är 2 timmar. Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material och resekostnader.
  • Min Datorsupport ger kostnadsfria offerter vid större arbeten inom en 40 km radie runt Stockholm. För att du ska få en kostnadsfri offert så behöver detta bokas via Min Datorsupports bokningssystem. Avbokning av besök för offert och åtgärd ska göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.

Nätverk och dragning av nätverkskabel

  • Dragning av nätverkskabel utförs enligt timtaxa om 920 kr jämte lagstadgad mervärdesskatt 25 procent eller totalt 1 150 kr (575 kr efter RUT). Vanligtvis arbetar installatörerna ensam, men när 2 installatörer kommer samtidigt betalar du per timme för varje installatör (timpriset *2). (Minimidebitering är 2 eller 4 timmar, beroende på hur många installatörer som kommer till dig. Vi tar en minimidebitering för att få lönsamhet vid mindre installationer.) Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material. Observera att i sällsynta fall så är befintliga kabelrännor i väggar trasiga eller för trånga för att användas. Andra ej förutsedda problem kan inträffa vid kabeldragningen. Samråd sker innan annan dragning sker m.m. Förändrad kabeldragning debiteras per påbörjad timme enligt ovan.

Offert – Nätverk och WiFi

  • Min Datorsupport Sverige AB erbjuder dig eller ditt företag kostnadsfri konsultation vad gäller nätverk och WiFI vid ett första inledande besök. Du får sen en offert.
   Konsultation sker vid ett kostnadsfritt besök och vid ett tillfälle hos kunden inom en fyramilsradie i runt Stockholm räknat från Min Datorsupports kontor. Konsultationen är begränsad till 0,5 timmar och offert behöver ha valts som bokningsalternativ via Min Datorsupports bokningssystem.
  • Sker besök på längre avstånd än fyra mil än från Min Datorsupports kontor debiteras privatpersoner 800 kr per timme efter RUT. För företag är debiteringen 1280 kr exkl. moms per timme.
  • Min Datorsupport saknar möjlighet att utföra konsultation på längre avstånd än tolv mil från min Datorsupports kontor, om det inte gäller en omfattande installation, då arbetar vi inom hela Sverige.
  • Konsultationen är kostnadsfri om kunden väljer att inte genomföra någon åtgärd.
  • Väljer kunden föreslagen åtgärd gäller ovanstående prislista, alternativt via ett fast pris i en offert.
  • Avbokning av besök för konsultation skall göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
  • Min Datorsupport har rätt att tacka nej till att lämna en konsultation, även om mötet är bokat.

Garantivillkor

  • Min Datorsupport eftersträvar nöjda kunder. Min Datorsupport garanterar att alla nätverkstekniker och IT-Tekniker har minst 10 års erfarenhet inom IT.
  • Min Datorsupport lämnar dock inte funktionsgaranti på det arbete som utförs vid mjukvaruåtgärder, då exempelvis en automatisk uppdatering av kundens PC eller Mac kan förändra det arbete som Min Datorsupport utfört.
  • Då kunden genom Min Datorsupport köper datorer, komponenter och andra hårdvaror tillämpar Min Datorsupport samma garantivillkor som leverantören tillämpar vid inköp. Det innebär att Min Datorsupport kommer att åtgärda fel eller leverera ny vara endast under förutsättningen att Min Datorsupport kan utnyttja ett garantiåtagande från leverantören.
  • Under ovannämnda förutsättning erbjuder sig Min Datorsupport att kostnadsfritt hämta och köra tillbaka utrustning som kunden köpt av oss vid garantiärenden för hårdvara. Eventuell installationskostnad debiteras.
  • Kundens faktura tillsammans med kvitto på betalning gäller som bevis på inköp av hårdvaruprodukter du har köpt genom Min Datorsupport.
  • Om det krävs installationsarbete av mjukvara, eller om en hårdvara måste repareras utan att ett garantiärende föreligger, tillkommer en kostnad för detta enligt prisvillkoren i dessa allmänna villkor.
  • Garanti gäller ej vid åsknedslag eller strömfall i elsystemet, som orsakar skada på den elektroniska utrustningen.

Begränsning av skadeståndsansvar

  • Min Datorsupports skadeståndsansvar för fel, dröjsmål eller skada på egendom är begränsad till 50 000 kr och omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

Öppet köp och ångerrätt

  • Min Datorsupport erbjuder inte öppet köp eller någon form av ångerrätt.

Betalning, påminnelseavgifter och ränta

 • Betalning enligt utställd faktura ska erläggas inom 10 dagar från fakturans datum.
 • Vid utebliven betalning skickar Min Datorsupport påminnelsebrev och debiterar påminnelseavgift enligt inkassolagen, för närvarande 60 kr.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8% från förfallodagen.