adsl upphör

ADSL upphör inom kort, se över alternativen

ADSL upphör inom kort, se över alternativen

Under de senaste åren har allt fler vant sig vid att ha snabb tillgång till internet. Allt fler samhällsfunktioner bygger på tillgång till modem, ADSL, mobilt bredband samt fiber. För många har ADSL varit det självklara alternativet sett till vad man förbrukar och hur man bor. Oavsett var i landet man befinner sig har man kunnat få ”okej” internet via kopparnätet. Detta är nu någonting som i allt snabbare tempo försvinner. Telia släcker börjar nu släcka ner kopparnätet och därmed också ADSL som möjlig internetuppkoppling för hushållen. Vad detta innebär är för många att man istället får installera fiber. Detta rullas ut på många orter just nu och att vara med i anslutningen kommer med en kostnad som av åtskilliga anses vara självklar på lång sikt. Fiberuppkoppling ger en snabb och driftsäker internettillgång till betydligt högre hastigheter än de tidigare alternativen.

De fastighetsägare som väljer att avstå från att installera fiber kan eventuellt få en del frågor vid försäljning. I och med att internetuppkoppling blivit en del av infrastrukturen kan man känna sig hämmad utan en sådan.

bokatid

Skarv mellan nytt och gammalt

Även om man har för avsikt att fasa ut kopparnätet parallellt med att man introducerar fiber, blir det ibland en skarv mellan det gamla och det nya. När ADSL försvinner och fiber inte ännu finns tillgängligt, kan man då använda mobilt bredband. För en tid sedan innebar detta mycket snäva datamängder till hög kostnad. Så är inte fallet längre. Flera av dagens leverantörer kan erbjuda stora datamängder och höghastighetsinternet till ett klart lägre pris. Övergången från ADSL till fiber behöver därför inte innebära att man står utan internet, dock om mobilt bredband inte är lika driftsäkert då du ”delar” internet med andra via den mobilmast du är uppkopplad på.

Installera fiber

Att installera fiber är ett samtalsämne som hörs dagligen i nyheter och tidningar. Det är fråga om att dra en fiberkabel till en strategisk plats för att sedan distribuera separata anslutningar till hus i kvarteret. En fiberkabel består till stor del av hölje i och med att själva fibertråden är mycket tunn och fragil. Det är inte ovanligt att man drar två kablar samtidigt för att man skall kunna ha en reserv om någonting går sönder. Man behöver då inte dra en helt ny kabel. Fiber kan användas för både tv, surfning, överföringar och telefoni. Denna teknik innebär att man också behöver en ny uppsättning utrustning för att kunna ta del av signalen. Det finns nu för tiden möjlighet att ha betydligt högre användning och hastighet än de flesta behöver. Uppskalningsmöjligheten är därför enorm när det gäller fiberbaserad internetuppkoppling. För information om när ADSL upphör rekommenderas kontakt med befintlig leverantör. Telia som nu är i färd med att helt stänga denna möjlighet kan också informera om vilka utsikter som finns för att installera fiber.

Få ut maximalt av din bredbandskapacitet

Många har i dagsläget kvar utrustning som är anpassad för ADSL och bredbandstjänster med längre hastigheter. Behöver du hjälp med att se över din utrustning och få ett stabilt nätverk som levererar enligt den kapacitet du kan få ut nu när snart ADSL upphör?

Boka tid med en nätverkstekniker för genomgång av ditt WiFi & nätverk

Förstabesök hos kunder inom en fyramilsradie från Stockholms centrum är alltid kostnadsfria för en offert.

Efter genomgång av ditt nätverk på plats hos dig får du ett förslag till åtgärder och ett kostnadsförslag där vi går igenom hur man får WiFi hemma med bra prestanda.

Våra nätverkstekniker har minst 10 års erfarenhet så du kan känna dig trygg med att du får professionell hjälp. Både med installation av datanätet och med själva installationen av ert WiFi.

Boka tid nedan för hjälp nu när ADSL upphör

bokatid

Krångligt att boka tid?

Ring eller mejla oss istället.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se