adsl eller fiber

ADSL, Mobilt bredband eller Fiber

ADSL, Mobilt bredband eller Fiber, vi förklarar de olika begreppen

Sverige har en av världens högsta bredbandspenetrationer. Detta innebär att en övervägande del av befolkningen har tillgång till bredband. I samhället märks detta bland annat på hur väl internet är integrerat i de många vardagstjänster vi använder oss av. Såväl e-handel som myndighetsinformation sprids primärt via digital teknik och utan internet har man svårt att ta del av vad samhället erbjuder. Det finns ett flertal sätt att ansluta till internet och vi kommer här titta närmare på några av de vanligaste. Oavsett vilken uppkopplingsmetod man använder krävs ett stabilt och bra nätverk för att åtnjuta bäst hastighet. Har du ett datornätverk för ditt företag är det viktigt att välja rätt.

bokatid

ADSL

Både ADSL och VDSL är vanliga begrepp inom frågor som rör internet. Dessa bygger på samma teknik men deras inbördes skillnader resulterar i olika hastighetspotential. När ADSL först introducerades var det en mindre revolution att få internet via telefonjacket. Tekniken bygger på att koppartrådarna som används vid fasta telefonsamtal hanterar större frekvensomfång än vad röstkommunikation behöver. ADSL verkar på frekvenser som ligger långt utanför detta omfång vilket möjliggör internet parallellt med telefoni. Topphastigheterna är dock begränsade till omkring 24mbit/sek. Hur snabbt internet man får beror till stor del på hur långt bort telestationen är, samt att bra utrustning är installerad i hemmet. Något som är viktigt att veta är att ADSL upphör snart i Sverige. Telia har valt att lägga ner nätet och kopparledning klipps dagligen, så du behöver se över ett annat alternativ då du inte kommer komma ut på internet när kopparnätet är släckt.

 

Mobilt bredband

När det rör sig om mobilt bredband behöver man först och främst klargöra skillnaderna mellan trådlöst bredband och mobilt bredband. Ett trådlöst nätverk använder oftast Wifitekniken för att sprida bredbandet från en fast anslutningspunkt vidare till enheter i närheten. Detta kan i mångt och mycket liknas vid en trådlös telefon vars basenhet är fast installerad i ett telefonjack. Dagens snabba fibernätverk i kombination med en effektiv router kan ge alla enheter i närheten tillgång till snabb internetuppkoppling. Datorerna använder i detta exempel en fiberuppkoppling genom ett trådlöst nätverk.

Mobilt bredband är på flera sätt likt en mobiltelefon för att följa den analogi vi använt i föregående exempel. Här finns inget behov av att vara nära en basenhet eller fast anslutning. Istället använder man sig av den teknik som krävs för mobiltelefoner. Det är därmed möjligt att vara uppkopplad även om man befinner sig långt från närmsta nätverk. Att ha bra täckning är dock viktigt för att kunna använda ett mobilt bredband och det är mycket vanligt att ett trådlöst nätverk kopplas till det mobila bredbandet.

Fiber

Det främsta och mest effektiva sättet att ansluta till internet är via fiberkabel. En rad fördelar finns att hämta jämfört med ADSL och mobilt bredband. I och med att anslutningen är okänslig för störningar innebär det att man kan räkna med en stabil uppkoppling i alla väder och du kommer få ett snabbare WiFi och ett snabbare trådlöst nätverk. Kapaciteten överstiger alla tidigare anslutningsformer och information skickas med ljusets hastighet. Vanligtvis används infrarött ljus. Systemet som sådant bygger på en sändare och en mottagare. Informationen omtolkas från ljussignaler till elektroniska sådana vilka tas upp av den utrustning man önskar använda. I och med den stora kapacitet som finns tillgänglig i dessa kablar, är det för det nästan omöjligt att nå en gräns för informationsmängden.

 

Vill du få hjälp av en nätverkstekniker med vad du ska välja att installera i ditt nätverk?

bokatid

Krångligt att boka tid?

Ring eller mejla oss istället.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se