Förbättra WiFi

Är du i behov av att förbättra WiFi-signalen därhemma eller på ditt företag? Har du tagit till alla knep du kan för att försöka få bukt med problemen, bara för att finna att dessa kvarstår trots dina ansträngningar? Vänta lite innan du slår en signal till din internetleverantörs support – problemet kanske inte är i deras ände.

Boka tid och få hjälp att förbättra WiFi i ditt hem, eller på ditt företag. Alternativt ring eller mejla vid frågor.

08 400 117 26
Kontakt@mindatorsupport.se