Vi har fiber men wifi når inte ut överallt i huset

Vi har fiber men wifi når inte ut överallt i huset

Drömmen om fiber har blivit verklighet för allt fler. Villagator såväl som hyresbostäder har under senare år fått internet med fiber. Hastigheten och den stabilitet som finns med fiber är svår att överträffa. Vidare finns ytterligare stort utrymme i kablarna för att i framtiden kunna komplettera med tekniska funktioner. Att ha fiber innebär dock inte att man per definition får snabbt WiFi överallt i bostaden. Internethastigheten via fiber är en sak, Wifi från router till enhet är en helt annan fråga och WiFi når inte ut överallt blir då fortfarande ett problem.

bokatid

Få WiFi i hela huset

För den som inte har ett tekniskt intresse kan det kännas konstigt att man inte kan garanteras snabbare WiFi överallt i huset när man har fiber draget till bostaden. Faktum är att man har full hastighet via nätverkskabel men att hastigheten via wifi är begränsad av såväl router som hinder för signalen. Det finns många sätt att förstärka sin wifi signal men detta har ingenting med den egentliga hastigheten att göra. För att se vilken reell hastighet man har, bör man använda nätverkskabel och göra en mätning. Efter detta görs en mätning via wifi för att se vilken hastighet du får ut och då vilken skillnad du har via kabel respektive wifi. Är hastigheten för låg eller ostabil behöver accesspunkter installeras för att stärka upp ditt wifi.

WiFi når inte ut överallt är ett vanligt problem. Är man intresserad av att ha full hastighet och stabilitet överallt är det nätverkskablar och accesspunkter som behövs. Det finns ingen annan genväg som i dagsläget kan ge samma stabilitet och obegränsad bandbredd som detta. Många försöker med dyra Meshnätverk, men att dra nätverkskabel till accesspunkter är det som behöver göras ifall du vill ha stabilt och snabbt wifi. Att dra kablar kan man ofta få hjälp med av proffs, men det går också att utföra själv för den som vill sätta sig in i hur det hela fungerar. Exempel på situationer där man behöver dra nätverkskablar kan också vara vid användning av teknik som inte tillåter wifikontakt. En del tv boxar har dessa begränsningar och kräver ethernetkabel för att fungera som tänkt. Ytterligare situationer är om man har betongväggar som hindrar wifisignalen från att nå fram. En minskad hastighet är då vanligt att uppleva. Likaså en instabil kontakt där man från tid till annan tappar sin anslutning.

Förläng wifi räckvidd – Stabilt internet via ethernetkabel

För tillfälliga behov kan det vara svårt att motivera arbetet som krävs för att dra nätverkskabel. Samtidigt är det sällan man bara har ett tillfälligt behov av internet i delar av bostaden. Att dra nätverkskabel och sätta upp accesspunkter är självklart så fort man tror sig ha behov av internet i ett rum som annars inte har signal. Det innebär att man får valuta för fiberkostnaden.

Boka tid och få hjälp att dra nätverkskabel och installation av korrekt utrustning

Behöver du hjälp med ovanstående? Min Datorsupports nätverkstekniker hjälper dig gärna med både kabeldragning och val av rätt nätverksutrustning, samt hjälp med att installera nätverk i huset såklart.

Boka tid för hjälp med bredband

  • Kostnadsfria förstamöten erbjuds till kunder inom en fyramilsradie från centrala Stockholm, där du även erhåller en offert.
  • Efter en ingående genomgång av ditt nätverk på plats presenteras du för åtgärdsförslag och tillhörande kostnadsuppskattning.
  • Vår nätverkspersonal besitter minst 10 års erfarenhet inom nätverk och WiFi.
bokatid

Krångligt att boka tid?

Ring eller mejla oss istället.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se

stabilt wifi

Stabilt WiFi – Vi hjälper dig

dra nätverkskabel

Dra en nätverkskabel – Det finns inga genvägar till ett stabilt nätverk

Att dra en nätverkskabel fram till sin nätverksutrustning är mycket viktigt vid nätverksinstallationer. Våra erfarna nätverkstekniker har fått toppbetyg av våra kunder när vi hjälpt dem med hela kedjan från att dra nätverkskabel till att installera stabila och säkra nätverk.


Boka tid nedan för hjälp att dra nätverkskabel, vi tar endast 575 kr i timmen med RUT, eller 920 kr i timmen för företag.

bokatid

08 400 117 26 (Vi svarar dygnet runt)
Kontakt@mindatorsupport.se

Dra en nätverkskabel – Det finns inga genvägar till ett stabilt nätverk

Dra en nätverkskabel är allt annat än ovanligt för att förbättra nätverket i hemmet eller på företaget. Vidare har det tagits fram en uppsjö redskap för att man skall kunna nå full hastighet och stabilitet oavsett var man befinner sig i sitt hem eller i sina företagslokaler. I teorin är detta beundransvärt och begripligt. Samtidigt är det svårt att nå önskat resultat oavsett användning av homeplugs eller extenders. För att gå till botten med vad som krävs för att ha bra nätverkstillgång får man titta på några tekniska aspekter som kan vara svåra att utreda. För den som inte har någon insikt i vad homeplugs är, kan det sammanfattas som ett sätt att använda elnätet i bostaden för att skicka information. Elkablarna är kort sagt en ersättare för en vanlig ethernetkabel, dock medför detta problem med att nätverket blir ostabilt, samt låga hastigheter i Mbit. Samma sak gäller för repeaters som trådlöst förlänger ditt nätverk och orsakar störningar för dig. Detta är utrustning som nätverkstekniker alltid undviker att använda.

En av utmaningarna med homeplugs är att man inte nödvändigtvis får tillgång till den bandbred nätverket egentligen har. Detta kan bero på olika saker. Effekten av att ha sämre effekt är att hastigheten sjunker samt att fördröjningen ökar. Spelar man online eller ser streamar film uppstår ofta problem. Dock skall sägas att det för vissa fungerar både snabbt och bra.

Dra en nätverkskabel

Att använda sig av wifi är ofta optimalt för den som vill ha enkel och snabb access överallt i bostaden eller i sina företagslokaler. Det är dock en teknik som inte går att utnyttja överallt. I större hus eller bostäder med solida väggar kan signalen drastiskt bromsas upp. Detta är en av orsakerna som kan ligga bakom att allt fler söker nya sätt att förbättra nätverket.

Sammantaget finns det egentligen bara ett sätt att få bra och stabil internetaccess i hemmet eller i dina företagslokaler. Det handlar om att en dra nätverkskabel i huset eller att dra nätverkskabel i företagets lokaler och att installera accesspunkter. På detta vis får man tillgång till en oförändrad hastighet, bandbredd och har ingen begränsning i ditt nätverk. Att dra nätverkskablar kan vara betungande beroende på hur fastigheten ser ut när du ska installera trådlöst bredband, men en bra investering för framtiden, samt så slipper du strul i ditt nätverk. För en stabil funktion är nätverkskabel med accesspunkter bäst helt enkelt!

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att dra en nätverkskabel? Anlita en nätverkstekniker via Min Datorsupport. Vi hjälper dig gärna med att dra en nätverkskabel, val av rätt nätverksutrustning och installation.

Boka tid

– När vi hjälper dig med installation av nätverkskabel så genomför vi installationen direkt vid besöket. Är arbetet mer än en dags arbete kan vi lämna en offert först.

– Vi tar endast 575 kr i timmen efter RUT eller 920 kr exkl. moms per timme för företag.

– Våra installatörer arbetar dedikerat med installation av nätverkskabel och installation av nätverksuttag, så du är i trygga händer.

bokatid

Krångligt att boka tid för hjälp att dra en nätverkskabel?

Ring eller mejla oss istället så får du snabb hjälp.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se

 

adsl upphör

ADSL upphör inom kort, se över alternativen

ADSL upphör inom kort, se över alternativen

Under de senaste åren har allt fler vant sig vid att ha snabb tillgång till internet. Allt fler samhällsfunktioner bygger på tillgång till modem, ADSL, mobilt bredband samt fiber. För många har ADSL varit det självklara alternativet sett till vad man förbrukar och hur man bor. Oavsett var i landet man befinner sig har man kunnat få ”okej” internet via kopparnätet. Detta är nu någonting som i allt snabbare tempo försvinner. Telia släcker börjar nu släcka ner kopparnätet och därmed också ADSL som möjlig internetuppkoppling för hushållen. Vad detta innebär är för många att man istället får installera fiber. Detta rullas ut på många orter just nu och att vara med i anslutningen kommer med en kostnad som av åtskilliga anses vara självklar på lång sikt. Fiberuppkoppling ger en snabb och driftsäker internettillgång till betydligt högre hastigheter än de tidigare alternativen.

De fastighetsägare som väljer att avstå från att installera fiber kan eventuellt få en del frågor vid försäljning. I och med att internetuppkoppling blivit en del av infrastrukturen kan man känna sig hämmad utan en sådan.

bokatid

Skarv mellan nytt och gammalt

Även om man har för avsikt att fasa ut kopparnätet parallellt med att man introducerar fiber, blir det ibland en skarv mellan det gamla och det nya. När ADSL försvinner och fiber inte ännu finns tillgängligt, kan man då använda mobilt bredband. För en tid sedan innebar detta mycket snäva datamängder till hög kostnad. Så är inte fallet längre. Flera av dagens leverantörer kan erbjuda stora datamängder och höghastighetsinternet till ett klart lägre pris. Övergången från ADSL till fiber behöver därför inte innebära att man står utan internet, dock om mobilt bredband inte är lika driftsäkert då du ”delar” internet med andra via den mobilmast du är uppkopplad på.

Installera fiber

Att installera fiber är ett samtalsämne som hörs dagligen i nyheter och tidningar. Det är fråga om att dra en fiberkabel till en strategisk plats för att sedan distribuera separata anslutningar till hus i kvarteret. En fiberkabel består till stor del av hölje i och med att själva fibertråden är mycket tunn och fragil. Det är inte ovanligt att man drar två kablar samtidigt för att man skall kunna ha en reserv om någonting går sönder. Man behöver då inte dra en helt ny kabel. Fiber kan användas för både tv, surfning, överföringar och telefoni. Denna teknik innebär att man också behöver en ny uppsättning utrustning för att kunna ta del av signalen. Det finns nu för tiden möjlighet att ha betydligt högre användning och hastighet än de flesta behöver. Uppskalningsmöjligheten är därför enorm när det gäller fiberbaserad internetuppkoppling. För information om när ADSL upphör rekommenderas kontakt med befintlig leverantör. Telia som nu är i färd med att helt stänga denna möjlighet kan också informera om vilka utsikter som finns för att installera fiber.

Få ut maximalt av din bredbandskapacitet

Många har i dagsläget kvar utrustning som är anpassad för ADSL och bredbandstjänster med längre hastigheter. Behöver du hjälp med att se över din utrustning och få ett stabilt nätverk som levererar enligt den kapacitet du kan få ut nu när snart ADSL upphör?

Boka tid med en nätverkstekniker för genomgång av ditt WiFi & nätverk

Förstabesök hos kunder inom en fyramilsradie från Stockholms centrum är alltid kostnadsfria för en offert.

Efter genomgång av ditt nätverk på plats hos dig får du ett förslag till åtgärder och ett kostnadsförslag där vi går igenom hur man får WiFi hemma med bra prestanda.

Våra nätverkstekniker har minst 10 års erfarenhet så du kan känna dig trygg med att du får professionell hjälp. Både med installation av datanätet och med själva installationen av ert WiFi.

Boka tid nedan för hjälp nu när ADSL upphör

bokatid

Krångligt att boka tid?

Ring eller mejla oss istället.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se

adsl eller fiber

ADSL, Mobilt bredband eller Fiber

ADSL, Mobilt bredband eller Fiber, vi förklarar de olika begreppen

Sverige har en av världens högsta bredbandspenetrationer. Detta innebär att en övervägande del av befolkningen har tillgång till bredband. I samhället märks detta bland annat på hur väl internet är integrerat i de många vardagstjänster vi använder oss av. Såväl e-handel som myndighetsinformation sprids primärt via digital teknik och utan internet har man svårt att ta del av vad samhället erbjuder. Det finns ett flertal sätt att ansluta till internet och vi kommer här titta närmare på några av de vanligaste. Oavsett vilken uppkopplingsmetod man använder krävs ett stabilt och bra nätverk för att åtnjuta bäst hastighet. Har du ett datornätverk för ditt företag är det viktigt att välja rätt.

bokatid

ADSL

Både ADSL och VDSL är vanliga begrepp inom frågor som rör internet. Dessa bygger på samma teknik men deras inbördes skillnader resulterar i olika hastighetspotential. När ADSL först introducerades var det en mindre revolution att få internet via telefonjacket. Tekniken bygger på att koppartrådarna som används vid fasta telefonsamtal hanterar större frekvensomfång än vad röstkommunikation behöver. ADSL verkar på frekvenser som ligger långt utanför detta omfång vilket möjliggör internet parallellt med telefoni. Topphastigheterna är dock begränsade till omkring 24mbit/sek. Hur snabbt internet man får beror till stor del på hur långt bort telestationen är, samt att bra utrustning är installerad i hemmet. Något som är viktigt att veta är att ADSL upphör snart i Sverige. Telia har valt att lägga ner nätet och kopparledning klipps dagligen, så du behöver se över ett annat alternativ då du inte kommer komma ut på internet när kopparnätet är släckt.

 

Mobilt bredband

När det rör sig om mobilt bredband behöver man först och främst klargöra skillnaderna mellan trådlöst bredband och mobilt bredband. Ett trådlöst nätverk använder oftast Wifitekniken för att sprida bredbandet från en fast anslutningspunkt vidare till enheter i närheten. Detta kan i mångt och mycket liknas vid en trådlös telefon vars basenhet är fast installerad i ett telefonjack. Dagens snabba fibernätverk i kombination med en effektiv router kan ge alla enheter i närheten tillgång till snabb internetuppkoppling. Datorerna använder i detta exempel en fiberuppkoppling genom ett trådlöst nätverk.

Mobilt bredband är på flera sätt likt en mobiltelefon för att följa den analogi vi använt i föregående exempel. Här finns inget behov av att vara nära en basenhet eller fast anslutning. Istället använder man sig av den teknik som krävs för mobiltelefoner. Det är därmed möjligt att vara uppkopplad även om man befinner sig långt från närmsta nätverk. Att ha bra täckning är dock viktigt för att kunna använda ett mobilt bredband och det är mycket vanligt att ett trådlöst nätverk kopplas till det mobila bredbandet.

Fiber

Det främsta och mest effektiva sättet att ansluta till internet är via fiberkabel. En rad fördelar finns att hämta jämfört med ADSL och mobilt bredband. I och med att anslutningen är okänslig för störningar innebär det att man kan räkna med en stabil uppkoppling i alla väder och du kommer få ett snabbare WiFi och ett snabbare trådlöst nätverk. Kapaciteten överstiger alla tidigare anslutningsformer och information skickas med ljusets hastighet. Vanligtvis används infrarött ljus. Systemet som sådant bygger på en sändare och en mottagare. Informationen omtolkas från ljussignaler till elektroniska sådana vilka tas upp av den utrustning man önskar använda. I och med den stora kapacitet som finns tillgänglig i dessa kablar, är det för det nästan omöjligt att nå en gräns för informationsmängden.

 

Vill du få hjälp av en nätverkstekniker med vad du ska välja att installera i ditt nätverk?

bokatid

Krångligt att boka tid?

Ring eller mejla oss istället.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se

Säkra ditt trådlösa nätverk

Säkra ditt trådlösa nätverk – Wifi Support

Säkert Nätverk – Fem tips för att säkra ditt trådlösa nätverk.

1. Ändra standardlösenordet på routern/accesspunkten
Det spelar ingen roll hur bra du har konfigurerat dina säkerhetsinställningar om grannen eller någon illasinnad hacker kan logga in på din router eller accesspunkt. Många routrar/accesspunkter levereras med ett enkelt användarnamn och lösenord. Ändra lösenord direkt och välj ett säkert lösenord som är längre än åtta tecken, gärna tolv tecken. Lösenordet bör bestå av en blandning av stora bokstäver, små bokstäver, siffror och tecken. Använd inte heller samma lösenord för din router som du gör på något annat ställe.

2. Aktivera routerns brandvägg i ditt trådlösa nätverk
De flesta routrar har en inbyggd brandvägg för filtrering av in- och utgående trafik och även om du har aktiverat datorns egen brandvägg ska du även utnyttja routerns inbyggda. Man bör inte endast förlita sig enbart på operativsystemets brandvägg. I alla D-Links routrar är brandväggen aktiverad från start.

3. Slå på WPA-krypteringen i ditt trådlösa nätverk
Det är väldigt viktigt att aktivera kryptering i ditt trådlösa nätverk. Det enklaste alternativet heter WEP och bör inte användas. WPA2 är det säkraste alternativet och stöds i alla D-Links trådlösa routrar. Det väsentliga är att du aktiverar krypteringen med WPA eller WPA2.

4. Göm routerns/accesspunktens identitet (SSID)
Det finns ingen anledning att skylta med ditt trådlösa nätverk för omvärlden. Inaktivera därför det så kallade “ssid broadcast”. Det är onödigt att fresta utomstående att testa ditt nätverk. Risken är inte lika stor att någon ska försöka ta sig in på ditt nätverk om det inte syns.

5. Använd Mac-filtrering för högsta säkerhet i ett trådlöst nätverk
Att använda Mac-filtreringen är ett effektivt sätt att stänga ute illasinnade personer från ditt nätverk. Varje trådlös enhet som till exempel en dator och smartphone har ett nätverkskort som i sin tur har en unik identitet. Genom att ange denna identitet för routern är du säker på att endast dina trådlösa produkter får access till det trådlösa nätverket.

 

Vill du ha hjälp med installera ett nätverk?
Eller hjälp med att förlänga WiFi i ditt hem eller på företaget?

Boka tid för hjälp med ditt trådlösa nätverk nedan:

bokatid

Krångligt att boka tid?

Ring eller mejla oss istället.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se

Begränsa surftiden

Begränsa surftiden

De flesta föräldrar kan skriva under på att deras barn älskar att sitta med telefonen eller plattan och vid lite äldre åldrar surfa via datorn. Oavsett hur mycket ”piska eller morot” som används så blir det en stående konflikt om hur lång skärmtiden ska vara.
Framförallt handlar det om att ha tydliga rutiner om vad barnet ska få tillgång till och sedan följa detta tydligt. Det sker enkelt via olika begränsningsmöjligheter.

bokatid

Via Antivirusprogram

Ett flertal större antivirusprogram har både föräldrakontroll och surftidsbegränsning. Med föräldrakontroll skapas regler för vilka webbsidor som barnet kan besöka och vilka som inte kan besökas. Vill man istället begränsa surftiden kan detta ske genom att en separat inloggning först måste ske i virusprogrammet varpå en klocka visar hur länge som barnet kan vara på internet. Efter denna tid kapas tillgång till internet och en förälder måste logga in via deras konto.

Barnkontot i Windows 10

En nyhet som lanserades i Windows 10 var ”Barnkontot”. Barnens konton kan därmed begränsas och kontrolleras. I likhet med inställningar i antivirusprogrammet ovan så handlar det om att begränsa vilka hemsidor som barnen kan besöka samt sätta tidsgräns för användning av internet. Det som krävs är att man har ett konto på Microsoft då första steget är att logga in på account.microsoft.com/family. Därefter lägger man till ett eller flera barn och bjuder in barnet via mail. När barnet godkänt detta ska man skapa en inloggning på datorn vilket sker under Inställningar – Konton.

Begränsa surftid via din router

Via vissa routrar kan du ställa in vilka enheter som ska kunna surfa under tidsbestämda tider, samt ställa in vilket innehåll ditt barn ska kunna se. Allt styrs mycket enkelt via en app i telefonen. Du får total kontroll och det är det mest effektiva sättet idag för att begränsa surfandet för dina barn.

Mer tid – Köp tid

Utöver virusprogram, router och Windows så finns det flera enkla appar att ladda hem till både telefon, platta och dator som ger samma begränsningsmöjligheter. En idé är att låta barnet själv kunna påverka hur många minuter surf som får ske per dag. Kanske är grunden 30 minuter men om barnet plockar ur diskmaskinen eller städar sitt rum kan detta förlängas med ett visst antal minuter.

 

Behöver du hjälp med nätverksinstallation och att sätta upp en bra föräldrakontroll för dina barns surfande? Boka en tid med en nätverkstekniker nedan:

bokatid

Krångligt att boka tid?

Ring eller mejla oss istället.

08 400 117 26

Kontakt@mindatorsupport.se